มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข่าวกิจกรรมล่าสุด

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

เตรียมตัวให้พร้อมกับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์เว็บไซต์ https://esan68.sillapa.net/ss-center/

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์