มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มกราคม 2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกแก่ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับคำอวยพรจากท่านศึกษาธิการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์