มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะโดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์