มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2562

ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคเช้า ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ภาคบ่ายและภาคค่ำ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มีการจัดการแข่งขันกีฬาครู และงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู มีการจับฉลากมอบของรางวัลให้กับคณะครูที่มาร่วมงาน มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์