ภาพนายหลวงราชกาลที่ 10
ภาพอาคารส่วนหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพส : 26 ก.ค. 2562, 19:34

การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

วันที่โพส : 1 เม.ย. 2562, 08:38

คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประ

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวรับสมัครงาน

วันที่โพส : 25 มิ.ย. 2562, 08:53

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่โพส : 13 มิ.ย. 2562, 03:03

รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 อัตรา

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม

รานงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค

รายงานการประชุมครั้งที่6/2562

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1

ไฟล์ทั้งหมด...

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองตุลาคม62

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดบ

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2562

เรื่องที่ 2.2รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน

ปฏิทินการขอรับเงินอุดหนุนสื่อฯ สิ่งอำนวยความ

ไฟล์ทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม

โปรแกรมประยุคต์

งานวีดีโอ

Our Boss