ภาพนายหลวงราชกาลที่ 10
ภาพอาคารส่วนหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษบุรีรัมย์
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพส : 6 ก.พ. 2563, 17:13

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่โพส : 26 ก.ค. 2562, 19:34

การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวรับสมัครงาน

วันที่โพส : 12 ก.พ. 2563, 09:20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ

วันที่โพส : 7 ก.พ. 2563, 16:55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (กุมภาพันธ์ 2563)

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2563

รานงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค

รายงานการประชุมครั้งที่6/2562

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562

รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1

ไฟล์ทั้งหมด...

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบทดลองธันวาคม2562

งบทดลองพฤศจิกายน62

งบทดลองตุลาคม62

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดบ

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2562

เรื่องที่ 2.2รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562

ไฟล์ทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม

โปรแกรมประยุคต์

งานวีดีโอ

Our Boss