ข้อมูลบุคลากร

ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรา  เพาะพูน

นางสาวภัทรา เพาะพูน

ครูอัตราจ้าง
นางสาวณปภัช บูลย์เดช

นางสาวณปภัช บูลย์เดช

ครูอัตราจ้าง ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก โรงเรียนบ้าน
นายทวีสิทธิ์  เครืองรัมย์

นายทวีสิทธิ์ เครืองรัมย์

ครูอัตราจ้าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กเจ็บป่