ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพส : 28 ก.ค. 2563, 16:17

รับสมัคร ทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

วันที่โพส : 25 มี.ค. 2562, 08:53

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนอาหารกล

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวรับสมัครงาน

วันที่โพส : 15 พ.ค. 2563, 19:46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่โพส : 14 พ.ค. 2563, 19:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก (พี่เลี้ยงเด

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่โพส : 27 ม.ค. 2564, 16:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซ

วันที่โพส : 26 ม.ค. 2564, 15:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้อง

ข่าวทั้งหมด...


รายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562

ไฟล์ทั้งหมด...

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2564

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 2564

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมิ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) ว.6 ลว.28

ไฟล์ทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม

โปรแกรมประยุกต์

งานวีดีโอ