ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพส : 24 ก.ค. 2564, 11:01

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปี

วันที่โพส : 28 ก.ค. 2563, 16:17

รับสมัคร ทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวรับสมัครงาน

วันที่โพส : 15 พ.ค. 2563, 19:46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่โพส : 14 พ.ค. 2563, 19:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก (พี่เลี้ยงเด

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่โพส : 27 ม.ค. 2564, 16:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซ

วันที่โพส : 26 ม.ค. 2564, 15:37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้อง

ข่าวทั้งหมด...


รายงานการประชุม

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563

รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563

ไฟล์ทั้งหมด...

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือน กันยายน 2564

รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองเดือนกรกฏาคม 2564

รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2564

รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม 2564

รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือสถานศึกษาพอเพียง

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ตารางสอน1/2564

หลักสูตร ศกศ.บร.2564

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 2564

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

บันทึกขอซื้อขอจ้าง

บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน

แผนพัฒนาการศึกษา 62-64(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

แผนปฏิบัติการประจำปี 64

ไฟล์ทั้งหมด...

เอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูID PLAN

รูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานฯลูกจ้างชั่วครา

แบบประเมินพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัต

แบบฟร์อมSAR

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

เอกสารสัญญาจ้าง

ตัวอย่าง เล่มรายงานผลข้าราชการ พนักงานราชการ

ไฟล์ทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม

โปรแกรมประยุกต์

งานวีดีโอ