รายละเอียดข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์