รายละเอียดข่าว

คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการชุติพร เหล็กคำ ในโอกาสแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการชุติพร เหล็กคำ ในโอกาสแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์