รายละเอียดข่าว

ประกาศรับสมัครงาน (พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4อัตรา) พ.ค.63

 ประกาศรับสมัครงาน 

 บุคคลจ้างเหมาบริการ 

 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 4 อัตรา