รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก (พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4อัตรา) พ.ค.63

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

 เป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ 

 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 4 อัตรา