รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4อัตรา) 15พ.ค.63

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

 เป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ 

 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 4 อัตรา